Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100487 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Славееви гори
Телефон:030163201, 030163202
Мобилен:0886002883, 0889221653
Факс:030163203
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София )