Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100484 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Цар Шишман
Телефон:029865405, 029815167
Мобилен:0894710993, 0889430915
Факс:029815164
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2004
Образование:висше(ВИАС - София)