Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100480 (14.12.2009 г.), 300100188 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Петко Ю. Тодоров
Телефон:034440695, 034468806
Мобилен:0887595633
Факс:034440695
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2001 МС-2005
Образование:висше(ЛФИИ - Ленинград)