Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100479 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ж.к. Младост
Телефон:096520645
Мобилен:0898999725
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)