Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100478 (14.12.2009 г.) , 500100177 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ж.к. Изгрев
Телефон:096300861, 096301362
Мобилен:0887532320
Факс:096300861
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-1997 ТП-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)