Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100187 (14.12.2009 г.), 100100476 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1612, ж.к. Хиподрума
Телефон:024833132
Мобилен:0899191629, 0884085107
Специалност:Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост
Стаж:НИ-2001 МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)