Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100475 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, жк Люлин бл.883
Телефон:04440951
Мобилен:0888560600