Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100184 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Дружба
Телефон:064800168
Мобилен:0896734575
Специалност:Механично приборостроене
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)