Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100471 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, бул. Янко Сакъзов
Телефон:029443492
Мобилен:0888801626
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)