Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100470 (14.12.2009 г.), 500100753 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Братя Миладинови, ул. Струма
Мобилен:0878104372
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995, ТПВ-2015
Образование:висше (ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)