Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100173 (14.12.2009 г.) , 100100469 (14.12.2009 г.) , 810100098 (25.01.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9004, ул. Отец Паисий, ет. 9
Телефон:052622422
Мобилен:0887114981, 0896793654
Специалност:Стокознание
Стаж:ТП-1996 НИ-2007 ЗЗ-2006
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)