Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100467 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Св. Св. Кирил и Методий
Телефон:042649955
Мобилен:0887013942
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)