Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100466 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6003, ул. Майор Кавалджиев
Телефон:042629318, 042220308
Мобилен:0888475818, 0886107752
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)