Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100181 (14.12.2009 г.) , 100100465 (14.12.2009 г.) , 810100565 (03.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. "Тунджа"
Мобилен:0898451007
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-2007 МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ - Варна )