Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100181 (14.12.2009 г.), 100100465 (14.12.2009 г.), 810100565 (03.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол, ул.Тунджа 9 ет. 1 ап. 2
Телефон:0898451007
Мобилен:0898451007