Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100180 (14.12.2009 г.) , 100100460 (14.12.2009 г.) , 500100172 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Витоша
Телефон:034482043
Мобилен:0889662488
Факс:034482043
Специалност:Минна електромеханика
Стаж:НИ-1997 МС-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)