Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100459 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:034444330
Мобилен:0888429450
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)