Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100178 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, ж.к. Зона Б-5
Телефон:029297771, 029815167
Мобилен:0889447184
Факс:029815164
Специалност:Електроснабдяване на промишлени предприятия
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)