Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100024 (14.12.2009 г.), 500100170 (14.12.2009 г.), 300100177 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 2
Телефон:028365590
Мобилен:0888879901
Специалност:Машинен инженер
Стаж:МС-1994 ПИИС-1999 ТП-1996
Образование:висше(ТУ - София)