Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100452 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. Княз Борис І
Телефон:056806295
Мобилен:0884805358
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)