Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100451 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. Любен Каравелов
Телефон:056806287
Мобилен:0884805348
Факс:056813192
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)