Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100176 (14.12.2009 г.), 100100449 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, ул. Орфей
Телефон:058665722
Мобилен:0888968562
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-2007 МС-2002
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)