Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100448 (14.12.2009 г.) , 810100217 (07.07.2011 г.) , 500100169 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Сан Стефано
Телефон:032631294
Мобилен:0877266333
Факс:032631294
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-1999 ТП-1994 ЗЗ-2007
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)