Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100446 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Цар Иван Шишман
Телефон:073836350
Мобилен:0885290868, 0878890868
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИСИ - София)