Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100445 (14.12.2009 г.), 810100144 (09.05.2011 г.), 500100763 (20.02.2015 г.), 300100886 (15.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. "Странджа планина"
Мобилен:0887211724
Специалност:Икономика и управление на търговията
Стаж:НИ-2007, ЗЗТН-2009, ТПВ-2015, МС-2019
Образование:висше (ИУ - Варна)