Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100443 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9023, ж.к. Владислав Варненчик
Телефон:052563222
Мобилен:0899161731
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(СТ Васил Левски - Варна)