Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100440 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане
Телефон:056542958
Мобилен:0888206512
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)