Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100172 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Петър Бонев
Телефон:034445290
Мобилен:0888417512
Факс:034445290
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ТУ - Габрово)