Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100438 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, бул. Христо Смирненски
Телефон:029630593, 028655410
Мобилен:0888881751
Факс:029630593
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(УАСГ - София)