Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Други активи(бижута и скъпоценни камъни), Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100435 (14.12.2009 г.) , 600100017 (14.12.2009 г.) , 500100165 (14.12.2009 г.) , 400100022 (14.12.2009 г.) , 700100003 (14.12.2009 г.) , 300100171 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Борово
Телефон:028321303, 028320056
Мобилен:0885818369, 0896807780
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-1997 МС-2001 ПИИС-2001 ТП-1995 ФА-2001 ДРУГИ-2001
Образование:висше(ТУ - Габрово)