Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100432 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, ул. Филип Македонски
Телефон:032250324
Мобилен:0888775541
Специалност:Технология на строителството
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)