Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100164 (14.12.2009 г.), 100100431 (14.12.2009 г.), 300100170 (14.12.2009 г.), 400100021 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Телефон:028853196
Мобилен:0876318740
Факс:028853196
Специалност:Технология на електрохимичните производства
Стаж:НИ-1996 МС-1993 ПИИС-1997 ТП-1996
Образование:висше(ВХТИ - София)