Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100163 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1574, ж.к. Христо Смирненски
Телефон:028708563
Мобилен:0899910342
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)