Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100430 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1439, ж.к. Красна поляна 1
Телефон:028295306
Мобилен:0888740535
Специалност:Икономика на транспорта
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)