Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100425 (14.12.2009 г.), 810100450 (11.02.2015 г.), 300100168 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, бул. Съборни
Телефон:052633587, 052340085
Мобилен:0886840064
Факс:052633587
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1996, МС-1999, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВИСИ - София)