Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100167 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9023, ж.к. Владислав Варненчик
Телефон:052637262
Мобилен:0888363544
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)