Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100165 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:029516086
Мобилен:0888541536
Факс:029516086
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2005
Образование:висше(УНСС - София)