Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100413 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, кв. Крива река, ул. Богдановец
Телефон:028528091
Мобилен:0886511022
Факс:029888491
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше (ВИСИ - София)