Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100411 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша
Телефон:029543969
Мобилен:0898467167
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше (ВИСИ - София)