Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100160 (14.12.2009 г.), 100102200 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:028177160
Мобилен:0888774172, 0888882965
Факс:028177111
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:ТПВ-2001, НИ-2014
Образование:висше (УНСС - София)