Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100159 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:028177100, 028177160
Мобилен:0889632035
Факс:028177111
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:ТП-1992
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)