Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100405 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Борислав
Телефон:032633196
Мобилен:0899397897
Факс:032633196
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Брацигово)