Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100402 (14.12.2009 г.), 810100003 (03.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане, ул. Цариградска
Телефон:056840537
Мобилен:0887339978
Специалност:Управление и икономика на аграрното производство
Стаж:НИ-2007 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)