Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100400 (14.12.2009 г.), 500100157 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. Трапезица
Телефон:060157925
Мобилен:0889920062
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)