Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100156 (14.12.2009 г.), 300100164 (14.12.2009 г.), 810100074 (30.12.2010 г.), 100100397 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Христо Попович
Телефон:052654636
Мобилен:0898539113
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-1997 МС-2001 ТП-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)