Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100396 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Телефон:078550713
Мобилен:0899676420
Специалност:Хидрогеология и инженерна геология
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВМГИ - София)