Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100395 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Габрово 5300, ул. Чардафон
Телефон:066823561
Мобилен:0897951433
Факс:066806065
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)