Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100341 (14.12.2009 г.), 810100493 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1303, бул. Христо Ботев
Телефон:028320027
Мобилен:0888937172
Факс:028319672
Специалност:Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
Стаж:МС-1997, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)