Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100392 (14.12.2009 г.), 300100163 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, ул. Кап. Кръстев
Телефон:086822279
Мобилен:0888991500, 0895414833
Факс:086822279
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:НИ-1997, МС-1998
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)