Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100162 (14.12.2009 г.), 100100391 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, ул. Кап. Кръстев
Телефон:086821845, 086822279
Мобилен:0888991423, 0899129505
Факс:086822279
Специалност:Автомобилен транспорт, трактори и кари
Стаж:НИ-1997 МС-1998
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)