Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100389 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Хан Аспарух
Телефон:058837868
Мобилен:0888425942
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Добрич )